Privacy Statement

TinyHouseToys, gevestigd aan Scheisloot 44, 2411 WL Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

TinyHouseToys
Karen van Zwol
Scheisloot 44
2411 WL Bodegraven
info@tinyhousetoys.nl
www.tinyhousetoys.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TinyHouseToys verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tinyhousetoys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TinyHouseToys verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren jouw gegevens zolang je klant bent van TinyHouseToys. We bewaren de basisgegevens uit onze administratie, zoals bijvoorbeeld de debiteuren administratie en de verkoopadministratie, welke beide betrekking hebben op jouw persoonsgegevens en jouw bestelling, volgens de wettelijke termijn minimaal 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TinyHouseToys verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er zijn een aantal bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht;

Onze website en webshop is gemaakt met de software en webhosting van Jouwweb.nl. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Jouwweb gebruikt de toegang tot onze website en klantgegevens alleen om ons technische ondersteuning te bieden en jouw gegevens zullen niet verder verspreid worden.


Onze webshop maakt gebruik van betaalprovider Stripe. Stripe verwerkt jouw email adres welke je opgeeft bij je bestelling, en je betaalgegevens zoals je IBAN nummer. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om jouw betaling of terugbetaling aan of van TinyHouseToys te verwerken en zullen niet verder verspreid worden. 

Om bestelde producten bij je af te leveren maken wij gebruik van vervoersdiensten; PostNL en/of DHL Parcel.  Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaats gegevens met hen delen. PostNL en/of DHL Parcel gebruikt deze gegevens alleen om jouw bestelling bij jou te kunnen bezorgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TinyHouseToys gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je een account aangemaakt hebt op onze website kan je dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TinyHouseToys en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tinyhousetoys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . TinyHouseToys wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TinyHouseToys neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tinyhousetoys.nl